סרטים קבועים

הפורצת
THE BURGLAR
בית ספר לחיים
PRIMAIRE
בשם בתי
AU NOM DE MA FILLE
אמת מטרידה יותר
AN INCONVENIENT SEQUEL: TRUTH TO POWER
המחברות של אליש
ELISH'S NOTEBOOKS | חינם למנויי הסינמטק
ממערב לירדן
WEST OF THE JORDAN RIVER
סאלח פה זה ארץ ישראל
חינם למנויי הסינמטק