לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות Go to the main menu Skip to content Skip to site map
close
7.08.20 7.08.20 - Fri
Rent movies

library

Rent movies

DVD movies in a cinema library

title

title

title

title
title

טקסט רגיל טקסט רגיל

  • Prominent
  • Prominent
  • Prominent
  • Prominent
  1. Numbering
  2. Numbering
  3. Numbering

price list :

One-time rental, up to 2 nights
Regular Price : 20 ₪
Introductory sale price : 15 ₪
Price for Cinemateque subscribers  : 10 ₪

Free monthly subscription, up to 9 nights, allowed 3 movies to be at home at a time.
normal price : 150 ₪
Price for Cinemateque subscribers : 120 ₪

Three-month subscription, up to 9 nights, 3 movies allowed at a time.
normal price : 350 ₪
Price for Cinemateque subscribers : 280 ₪

Subscription to 11 films, up to 2 nights (subscription will be valid for one year from date of issue)
normal price : 130 ₪
Price for Cinemateque subscribers : 100 ₪