לחץ על לחצן ESC לפתיחת סרגל הנגישות Go to the main menu Skip to content Skip to site map
close
4.08.20 4.08.20 - Tue
אתה מת רק פעמיים + שיחה
Free for Members

אתה מת רק פעמיים + שיחה /


Length 120 , ישראל/ אוסטריה (2018) Director: Yair LevActors: Chava Lev, Yair Lev, Eran Wagner שפה: Heb., Eng., Ger., Heb.& Eng. Sub

Yair Lev, a Israeli documentary filmmaker turns a detective and sets on a personal and historical journey to uncover the true identity behind the man who stole his grandfather's identity and later on became the president of a Jewish community in Austria. Who was this man who took another man's identity? Why and how did he do it? What dark past did he want to conceal? Was he a Nazi? A Kapo? This documentary detective thriller is a journey into the 20th century heart of darkness, which eventually reveals a drama of survival, collaboration with the enemy and finally, at the end of the night, an extraordinary love story.

Get tickets