מידע נוסף

 

התכניה המודפסת
זו גירסה אלקטרונית של התכניה המודפסת והיא מעודכנת ליום ירידתה לדפוס. שינויים בלוח ההקרנות מעודכנים באתר ולא בתכניות שבעמוד.
תכנית אפריל

 

 

תכנית מרץ

 


תכנית פברואר

תכנית ינוארתכנית דצמברתכנית נובמבר