מידע נוסף

 

התכניה המודפסת
זו גירסה אלקטרונית של התכניה המודפסת והיא מעודכנת ליום ירידתה לדפוס. שינויים בלוח ההקרנות מעודכנים באתר ולא בתכניות שבעמוד.

תכנית פברואר

תכנית ינוארתכנית דצמברתכנית נובמבר