מנויים

 

הנחיות ודגשים למנויים

 

1) מנויים יכולים להזמין כרטיסים שבוע מראש דרך הקופות 03-6060800 (שלוחה 1) וחודש מראש עם פרסום התוכניה באתר www.cinema.co.il.


2) מנויים המזמינים כרטיסים דרך הקופות מתבקשים למסור בנוסף לפרטים המזהים גם את מספר המנוי שלהם.

3) הזמנות טלפוניות יתקבלו עד שעה לפני מועד תחילת ההקרנה.

4) באם החלטתם לבטל או לשנות את הזמנתכם לסרט, אנא עשו זאת לא יאוחר משעה לפני תחילת הסרט. באמצעות מענה אנושי בקופה 03-6060800 (שלוחה 1) או באמצעות השארת הודעה במשיבון הביטולים 03-6913316.

5) מנוי שהזמין כרטיסים ולא אסף / ביטל אותם שלוש פעמים, תחסם עבורו ההזמנה באופן אוטומטי (החסימה תבוטל רק באישור צוות מועדון המנויים).

6) בסינמטק הסרטים מתחילים בזמן. המקומות המסומנים ישמרו עד תחילת הקרנת הסרט בלבד. המאחרים יופנו למקומות פנויים בלבד.

7) בסינמטק מוקרנים בין היתר סרטים ישנים ונדירים, חלק מהעותקים מגיעים אלינו במצב טכני לקוי. אין הסינמטק אחראי למצבם הטכני של הסרטים.

8) ייתכנו שינויים בתכנית הסרטים החודשית הנובעים משיקולים של הרגע האחרון או תקלות בלתי צפויות. ניתן להתעדכן באתר האינטרנט, בקופות הסינמטק ובמענה הקולי.

9) הזמנת כרטיסים בטלפון הינה מחייבת. אנא הציגו את כרטיס המנוי שלכם בקופה בעת קבלת הכרטיסים. לא ימסרו כרטיסים ללא כרטיס מנוי או אישור זמני.

10) הסינמטק מתחייב לשמור כרטיסים למנוי עד רבע שעה לפני תחילת הסרט. לאחר מועד זה לא ישמרו הכרטיסים.


11) במקרה של אובדן כרטיס מנוי, עלות הנפקת כרטיס חדש הינה 20 ₪.

12) האורות באולמות נדלקים רק בתום הכותרות של הסרטים מתוך כבוד ליוצריהם. הקהל מתבקש לשבת עד תום הכותרות והדלקת האורות.

13) אין להכניס אוכל ושתיה (למעט מים) לאולמות.

 

14) בסינמטק מתקיימים מעת לעת אירועים וקבלות פנים. אירועים אלו הינם סגורים למוזמנים בלבד ואינם פתוחים לקהל הרחב, לרבות קהל המנויים.

 

16) יובהר בזאת כי הסינמטק רשאי לבטל מנוי בשל התנהגות לא נאותה כלפי הצוות ולהפרה של כללי המקום.

 

1