קורס צילום

קורס צילום סטילס מתחילים
12 מפגשים החל מחודש נובמבר 2017
קורס צילום סטילס בראי הקולנוע
בהנחיית תומר קאפ
החל מחודש פברואר 2018