קורס צילום

קורס צילום סטילס מתחילים
12 מפגשים החל מ- 5.5.17 | ימי שישי בבוקר | 09:30 עד 12:00
קורס צילום סטילס בראי הקולנוע
בהנחיית תומר קאפ
החל מ-27/1/2017 | ימי שישי 09:30-12:00