קורסים למקצועות הקולנוע

קורס ביסודות הכתיבה התסריטאית
לימוד ותרגול יסודי של כתיבת תסריט עלילתי לקולנוע ולטלוויזיה
12 מפגשים החל מ- 8.12.16 | ימי ה' 18:30-20:30 | אחת לשבוע
סדנת תסריטאות
בהנחיית אריק קפלון, מורה בכיר לתסריטאות
12 מפגשים החל מ-26.1.17 | ימי ה' | 17:30-20:30
קורס עריכה מתקדמים
12 מפגשי ערב החל מ- 30.1.17 | אחת לשבוע | ימי שני בשעה 19:00-21:30