SHISHIM
 

הדוקו הראשון שלי - שישים

60 דק
ישראל, 2008
בימוי: ענת זלצר
תקציר
יום העצמאות ה-60 של ישראל כבר לא התאים לסדרות נוראות הוד כמו "עמוד האש" או "תקומה", לא מבחינת מצב הרוח הלאומי ולא מבחינת ההומוגניות הלאומית. הסדרה בוחנת כיצד חייהם של ששה ישראלים הושפעו מתולדותיה של המדינה וההיפך - כיצד הבחירות האישיות שלהם הצטברו למעשים שהשפיעו על המדינה. יוקרן הפרק הראשון.
בהנחיית: איילת בכר
ניהול אמנותי: שירלי ברקוביץ ואפרת שלום דנון
הדירוג שלך:
10
1
הביקורת שלך:
שם:
שלח ביקורת