תחרות בינלאומית 14-עולם אחד

תקציר
בעולם שלנו / גרמניה
העין השניה שלי / גרמניה
בעיניה של איה / גרמניה
עת להישאר, עת לעזוב / סין
אדל / אוסטרליה
100 דקות, תרגום לעברית ולאנגלית, אולם 2
הדירוג שלך:
10
1
הביקורת שלך:
שם:
שלח ביקורת