היסטוריה מזרחית | ילדי תימן, המזרח והבלקן

תקציר
במסגרת מפגשים מזווית כהה
ילדי תימן, המזרח והבלקן: היסטוריה שלא נגמרה ולא תימחק - ד"ר רפי שובלי ופעילות ופעילי עמר"ם, מנחה יעל צדוק

1
2 מצביעים
הדירוג שלך:
10
1
הביקורת שלך:
שם:
שלח ביקורת