DISTURBING THE PEACE
 

מפרים את הסדר

83 דקות, אנגלית, תרגום לעברית
ארה"ב, 2016
בימוי: סטיבן אפקון, אנדרו יאנג
תקציר
פלסטינים וישראלים, לוחמים ואנשי צבא, אויבים לשעבר, יוצאים למסע משותף למען השלום. הסרט מתעד את התהליך שעוברים גיבוריו – מחיילים בשדה הקרב לפעילי שלום המבקשים לשים קץ לאלימות בין הצדדים. לאורך מסעם, ועל רקע מלחמה נוספת בעזה העומדת בפתח, הם נתקלים בהתנגדותה של החברה שאליה הם שייכים, הרואה בהם בוגדים. סיפור אוניברסלי על היכולת האנושית לראות מעבר לנרטיבים שאנו נוטים לקבל כמציאות, ועל הכמיהה לחופש, להכרה ולאחווה. מסעם של גיבורי הסרט חושף את הפוטנציאל הטמון ברוח האנושית – להשתחרר מסיפורים שאינם משרתים אותנו עוד ולייצר חזון חדש עבור החברה שבה אנו חיים.

ההקרנה בנוכחות חברי "לוחמים לשלום", גיבורי הסרט.

9.8
29 מצביעים
הדירוג שלך:
10
1
הביקורת שלך:
שם:
שלח ביקורת